accreditatie qualicor europe

  08/07/2022

Op basis van het auditrapport heeft het extern auditcollege beslist om ons de accreditatie te verlenen met veel waardering voor onze werking vanuit de verschillende auditoren.

De officiële uitreiking van het accreditatiebewijs zal gebeuren in september/oktober.

We zijn enorm FIER en DANKBAAR dat jullie dagdagelijks deze warme en kwalitatieve zorg vormgeven voor onze bewoners en er steeds zijn voor elkaar!

Alvast een dikke proficiat aan iedereen voor de vele inspanningen en het mooie resultaat!