faq

Veel gestelde vragen

woonzorgcentrum

wat wordt wel/niet in de dagprijs inbegrepen?

lees meer

In de dagprijs is alle basiszorg voorzien. Persoonlijke kosten zijn niet inbegrepen, waaronder:

  • persoonlijke was en linnen
  • opleg voor arts en medicatie
  • persoonlijk vervoer
  • maaltijden en verbruik van dranken die op verzoek van de bewoner aan derden wordt verstrekt
  • verbruik van dranken in de cafetaria
  • kapster en pedicure
  • inkomgelden en vervoerskosten voor deelname aan specifieke (externe) ontspanningsactiviteiten
  • benodigdheden voor persoonlijke hygiëne die op verzoek van de bewoner worden verstrekt (met uitzondering van zeep, shampoo en tandpasta die door de voorziening worden verstrekt).

wat is standaard voorzien in de kameruitrusting?

lees meer

Wij voorzien in een hoog-laagbed, een kleerkast, een tafel, stoel en zetel. U bent echter vrij om uw kamer met eigen meubelen en naar eigen smaak in te richten. Wij bergen wat u niet nodig heeft dan zelf op zodat u ten volle van uw eigen meubels kan genieten. U kunt een koelkast,  televisietoestel en telefoontoestel huren aan de voorziening. Elke kamer heeft een sanitaire ruimte met wastafel en toilet. Er is een oproepsysteem dat u kunt bedienen in de kamer als in de sanitaire ruimte. Draadloos internet is beschikbaar. In elke kamer is er een aansluitpunt voor digitale televisie voorzien.

is een huisdier toegelaten?

lees meer

Het houden van kleine huisdieren (vogel, vis, hamster,…) is toegelaten, voor zover ze geen overlast veroorzaken en uzelf of uw bezoekers kunnen instaan voor het hygiënisch onderhoud.

hoe verloopt het maaltijdgebeuren?

lees meer

De maaltijden worden op volgende tijdstippen opgediend:

- ontbijt om 8u30
- middagmaal om 12u
- namiddag koffie vanaf 14u
- avondmaal om 17u45

Indien u bij uitzondering niet of niet tijdig kan aanwezig zijn voor een maaltijd, vragen wij om dit tijdig te melden aan de medewerkers van de afdeling.

kan er ook een maaltijd voorzien worden voor familieleden?

lees meer

Als partner of familielid van een bewoner kunt u 's middags en/of 's avonds ook een maaltijd nemen in het WZC. Hiervoor kunt u bonnetjes aankopen bij het onthaal. Dit wordt in rekening gebracht op uw verblijfsnota.

hoe gebeurt de schoonmaak?

lees meer

Wij garanderen dat uw kamer en badkamer een wekelijkse schoonmaakbeurt krijgt waarbij zowel het interieur als de vloer worden gereinigd. Dit gebeurt op een weekdag, in overleg met uzelf. Daarnaast wordt de kamer dagelijks geïnspecteerd op zichtbare vervuiling.

moet ik zelf linnen voorzien?

lees meer

Het linnen van bed, lakens, kussenslopen en bedsprei wordt standaard ter beschikking gesteld. Bedlinnen worden om de 14 dagen ververst en uiteraard bij vervuiling.

is er een wasserij verbonden aan het wzc?

lees meer

Voor uw persoonlijke was staan wij niet zelf in. U hebt de keuze: ofwel staat uw familie daarvoor in, ofwel kiest u zelf een wasserij of u doet beroep op de wasserij die wij u voorstellen. In uw badkamer is een linnenmand voorzien waarin u bevuilde kledij mag deponeren tot op het moment waarop ze wordt afgehaald. Wij vragen u in elk geval voldoende kledij te voorzien om een periode van 14 dagen te overbruggen.

wat doe ik bij defecten aan de kameruitrusting?

lees meer

Indien u een defect vaststelt aan de uitrusting in de kamer, aan het meubilair of aan apparaten die door de voorziening werden ter beschikking gesteld, verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden. Elk defect zal door onze technicus worden nagezien. Voor defecten/gebreken aan uw eigen apparatuur of meubilair kan u beroep doen op een technicus van uw keuze.

moet ik betalen bij deelname aan activiteiten?

lees meer

Ontspanning en activiteiten worden georganiseerd en begeleid door onze begeleiders wonen en leven.  De activiteiten zijn in principe gratis en vrijblijvend. Voor een beperkt aantal activiteiten kunnen er kosten worden aangerekend. In dit geval wordt u dit expliciet vermeld vooraleer u intekent.

wanneer is de cafetaria open?

lees meer

De cafetaria is dagelijks open van 14u-17u. Wanneer de cafetaria uitzonderlijk gesloten is, wordt dit vooraf aan de ingang geafficheerd. 
De tearoom van het Lokaal Dienstencentrum De Stip is elke weekdag geopend van 14-17u.
Consumpties worden betaald via bancontact. U hoeft dus geen cash geld bij te hebben. Het is zeker niet verplicht om er iets te nuttigen.

is er een kapster/pedicure aan het wzc verbonden?

lees meer

Het staat vrij om zelf een beroep te doen op een kapster/pedicure van uw keuze. Deze kunnen u verzorgen in uw kamer. Indien u beroep wenst te doen op de kapster en/of pedicure die door het WZC is aangesteld, kunt u de hoofdverpleegkundige vragen een afspraak te maken. Dit gebeurt aan tarieven die afgesproken zijn tussen kapster/pedicure en directie. De betaling gebeurt in dit geval via de verblijfsnota.

kan er kinesitherapie gegeven worden aan bewoners?

lees meer

Het is niet toegelaten om beroep te doen op een privé-kinesist. Op elke afdeling is een kinesist tewerkgesteld. De therapie is gericht op het bewaren van de mobiliteit, pijnbehandeling en preventie van secundaire aandoeningen.

is er mogelijkheid tot logopedie?

lees meer

Bij slik- of spreekproblemen kunt u beroep doen op een behandeling door de logopediste van het woonzorgcentrum. In dat geval zal de hoofdverpleegkundige daar de nodige afspraken voor maken.

kan er een dieet worden aangeboden aan bewoners?

lees meer

Enkel voor bewoners met nierdialyse wordt een aangepast dieet voorzien. We houden wel rekening met allergieën, en met voedingsmiddelen die u niet lust. Hiervoor worden dan alternatieven aangeboden als variatie op de dagmenu.

wat zijn de bezoekuren van het wzc?

lees meer

We zijn een open huis waar bezoekers steeds welkom zijn. Er zijn dus geen bezoekuren. Om veiligheidsredenen is de hoofdingang gesloten van 21.30u.-6.30u. U kunt dan aanbellen zodat de nachtmedewerkers u kunnen binnenlaten.

mag ik roken op de kamer?

lees meer

Om veiligheidsredenen is het niet toegelaten om te roken op kamer. Indien een bewoner wenst te roken, kan dit op het terras van de cafetaria of t.h.v. de achterdeur (kapel).

ik heb een klacht, waar kan ik terecht?

lees meer

Elke bewoner of vertegenwoordiger heeft het recht een klacht te formuleren. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Anonieme klachten worden niet behandeld. Wij nemen alle klachten ernstig en willen aan alle klachten zo snel mogelijk gevolg geven. U kan de klacht melden aan de afdelingsverantwoordelijke of elke medewerker van de voorziening. Bij ernstige tekortkomingen kunt u ook een afspraak maken bij Katrien Dewitte, medewerker sociale dienst die de rol van ombudsdienst waarneemt.

dagverzorging

tot welke doelgroep richt een dagcentrum zich?

lees meer

Het dagverzorgingscentrum richt zich voornamelijk tot de oudere zorgvrager. Iedereen is welkom: zowel mensen die nood hebben aan sociaal contact als zorgbehoevende en/of ouderen met geheugenproblemen.

hoeveel dagen dien ik te komen naar het dagcentrum?

lees meer

Tijdens een bezoek aan het centrum worden de mogelijkheden besproken. U bepaalt zelf, in overleg met de verantwoordelijke, hoeveel dagen per week u wenst te komen.

kan er bezoek langskomen naar het dagcentrum?

lees meer

Bezoek van familie, vrienden, buren of uw vertrouwde huisarts kan altijd. De cafetaria van het WZC is dagelijks geopend en toegankelijk voor zowel bewoners als gebruikers.

assistentiewoningen

mag ik mijn woning schilderen of behangen?

lees meer

Het schilderen of behangen van de flat zijn ten laste van de bewonende partij. U beschikt over de mogelijkheid om de woning te personaliseren waardoor u deze verder een gezellig en huiselijk karakter kan meegeven. Het schilderen en behangen van de gemeenschappelijke delen vallen ten laste van het WZC.

worden er activiteiten georganiseerd voor de bewoners van een assistentiewoning?

lees meer

We besteden veel aandacht aan diverse ontspanningsactiviteiten. Het open aanbod op onze site wordt tweemaandelijks bekendgemaakt via onze huiskrant. De bewoners van de GAW zijn welkom op alle activiteiten en kunnen hieraan zo gewenst deelnemen. Alle activiteiten zijn gratis tenzij vooraf uitdrukkelijk een deelnameprijs werd meegedeeld. Op regelmatige tijdstippen wordt ook een activiteit of uitstap uitsluitend voor de bewoners van het GAW georganiseerd.

mag ik roken in mijn assistentiewoning?

lees meer

Omwille van het Koninklijk Besluit m.b.t. roken in openbare gebouwen, geldt in alle gemeenschappelijk toegankelijke lokalen een rookverbod, zowel voor bewoners en bezoekers als voor medewerkers. Roken kan enkel op de daartoe aangeduide plaatsen. Daarom is een algemeen rookverbod van toepassing in de voorziening met uitzondering van de individuele AW waar u zelf beslist of er kan gerookt worden. Roken in bed wordt ten zeerste afgeraden.

zijn huisdieren toegelaten in een assistentiewoning?

lees meer

Er wordt de mogelijkheid geboden een huisdier te houden in een assistentiewoning. De directie heeft evenwel te allen tijde het recht om het huisdier ingeval van overlast te verbieden, mits in acht name van een redelijke termijn in functie van de aard van het storend gedrag van het huisdier.