opbrengst pastoraal project 2022

  30/04/2023

Met ons Leef-en zorgdorp zamelden we via enkele activiteiten zoals de posterbeurs en snoepverkoop, 1 500 euro in ten voordele van Calcutta Sponsor Aid vzw. Dit is een organisatie die inzet op een goede toekomst voor kinderen in India. Door sponsoring en giften kunnen kinderen studeren en wordt de nodige infrastructuur voorzien.

De pastorale stuurgroep maakte deze organisatie anderhalf jaar lang tot doel van het pastoraal project. Met het ingezamelde bedrag kan stevig geïnvesteerd worden in de toekomst van heel wat Indische kinderen.