over ons

Sint-Jozef is een eigentijds leef-en zorgdorp, geïntegreerd in de Oostkampse gemeenschap, waar actief wordt geleefd en waar we op een warmmenselijke manier voor elkaar zorgen en gastvrijheid centraal staat.

De familiale, open en huiselijke sfeer zorgen ervoor dat zowel de cliënten als de medewerkers er zich geborgen en thuis voelen.

We bieden een brede waaier aan kwalitatieve diensten: woonzorgcentrum, assistentiewoningen, kortverblijf, dagverzorgingscentrum en het lokaal dienstencentrum. Samen met u zoeken we naar een passende dienstverlening die aansluit bij uw noden en wensen. Iedereen is welkom! 

Leef -en zorgdorp Sint-Jozef draagt het label 'Ons hart klopt voor u' I Neem hier een kijkje: Leef- en zorgdorp Sint-Jozef

Alle voorzieningen met het label 'Ons hart klopt voor u' zijn aangesloten bij Zorgnet-Icuro, een Vlaams netwerk van zorgcentra die kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg vanuit het hart bieden.

missie & visie

De bestuurders en medewerkers van leef-en zorgdorp Sint-Jozef bieden aan ouderen met een zorgvraag eigentijdse, gedifferentieerde woonvormen en diensten aan. We zijn een open huis waarin de familiale sfeer en de professionele dienstverlening zich perfect op elkaar afstemmen.

lees meer

kwaliteit

Sinds jaren wordt binnen onze voorziening gewerkt aan het ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid. De kwaliteit van onze zorgverlening wordt via verschillende kanalen continu gemeten en bijgestuurd.

lees meer

groep zorg h. familie

Leef-en zorgdorp Sint-Jozef maakt deel uit van een groep van welzijns- en gezondheidszorgvoorzieningen die werden opgericht door de Congregatie van de Zusters van de Heilige Familie uit Kortrijk.

bekijk de website

samenwerkingsverbanden

Om optimale zorg en begeleiding te garanderen, werkt WZC Sint-Jozef samen met de volgende voorzieningen:

az sint-lucas brugge

lees meer

Met het AZ Sint-Lucas te Brugge werd een overeenkomst aangegaan met betrekking tot onderlinge samenwerking en functionele binding. In deze overeenkomst werden o.a. afspraken gemaakt omtrent opname vanuit het ziekenhuis naar het woonzorgcentrum of omgekeerd.

Website AZ Sint-Lucas

heidehuis vzw - palliatieve zorg noord-west-vlaanderen

lees meer

Leef- en zorgdorp Sint-Jozef heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Heidehuis vzw - Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen. Het Heidehuis bevordert goede palliatieve zorg zowel thuis, in het dagverzorgingscentrum, in het woonzorgcentrum en in de thuisvervangende palliatieve zorgeenheid als in het ziekenhuis.

Website Heidehuis vzw 

praafcafé 'het labyrint'

lees meer

In ‘Het Labyrint’ vind je geen barkrukken of klikkende biljartballen maar de sfeer is er net zo ontspannen als in een gewoon café.

Dementie heeft een grote weerslag op het leven. Voor de persoon met dementie en zijn familie betekent het vaak een gevoel van verwarring, onrust en onmacht.
Wij willen mensen met dementie, hun familieleden en mantelzorgers op een informele manier samenbrengen, het gevoel van isolement bespreekbaar maken en doorbreken. Een praatcafé is dan ook de plek bij uitstek om mensen te ontmoeten, contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen. 

In elke bijeenkomst wordt een ander aspect van dementie belicht en er is heel wat mogelijkheid om vragen te stellen. 
Naast gerichte informatie is er ruimte voor ontmoeting met lotgenoten en een losse babbel bij een drankje.
De toegang is gratis en vooraf inschrijven hoeft niet.
Het café opent om 19 uur zijn deuren en het informatieve gedeelte start om 19u30. Nadien is er gelegenheid tot napraten.


‘Het Labyrint’ is een samenwerkingsinitiatief van 12 organisaties waarvan leef- en zorgdorp  Sint-Jozef Oostkamp deel uitmaakt. 

Vanaf 2020 gaat Het Labyrint 'on tour', de verschillende partners van het praatcafé stellen hun deuren open.

Website Praatcafé Dementie 

samenwerkingsverband gemeente/ocmw

lees meer

Dit gedeelte is in opbouw.

zorgnet icuro

lees meer

Als erkende zorgorganisatie zijn we samen met 774 andere voorzieningen lid van Zorgnet-Icuro vzw: een netwerk dat zorgorganisaties groepeert en vertegenwoordigt uit de social profit in Vlaanderen, meer bepaald de algemene ziekenhuizen, residentiële en ambulante initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en voorzieningen uit de ouderenzorg.

Zorgnet-Icuro is een kennisdelende organisatie en een overlegplatform waar informatie en ideeën worden uitgewisseld. Zorgnet-Icuro is een erkende werkgeversfederatie en verdedigt de belangen van zijn leden bij de verschillende overheden en gezondheidsactoren, zowel op Vlaams als op federaal en op internationaal niveau.

De kerndoelstelling van Zorgnet-Icuro is het mee helpen realiseren van kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg. Zorgnet-Icuro streeft met zijn voorzieningen naar zorg op maat van elke bewoner, cliënt en patiënt. De voorzieningen van Zorgnet-Icuro onderschrijven de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en streven winst enkel na om de continuïteit, de duurzaamheid en de kwaliteit van de zorg te garanderen.De uitbouw van een zorgnetwerk, met samenwerking tussen voorzieningen en over organisaties heen, is voor Zorgnet-Icuro prioritair. Samen met zijn leden ontwikkelt Zorgnet-Icuro duidelijke standpunten en plaatst die op de politieke agenda.

Website Zorgnet Icuro

historiek

2021

Start bouwwerken masterplan 2025. Met het concept leef- en zorgdorp willen we niet enkel de nadruk leggen op een woonzorgcentrum. We willen een ontmoetingsplaats zijn voor alle bewoners alsook inwoners van de buurt. Ons woonerfconcept met verkeersarm plein en groenomgeving zorgen ervoor dat we gemakkelijk toegankelijk zijn. Er valt bij Sint-Jozef altijd iets te beleven. We bieden een ruim aanbod aan dienstverlening voor iedereen. Bij ons staat gastvrijheid centraal."  

2020

Het WZC Sint-Jozef in Oostkamp en Ter Luchte in Ruddervoorde gaan een Publiek Private Samenwerking aan. WZC Ter Luchte wordt dan vzw Ter Luchte. De algemeen directeur is Frank Declerck, de woonzorgcoördinator is Hannelore Vervaeke. 

2016

In april 2016 namen de eerste bewoners in de assistentiewoningen Schoonhove hun intrek en verhuisde het bestaande dagverzorgingscentrum De Regenboog. In mei 2016 werd de tweede vleugel van Schoonhove in gebruik genomen, alsook het lokaal dienstencentrum De Stip. Een naam die naar het vroegere voetbalveld verwijst. De officiële opening van het nieuwe gebouw vond plaats op 30 september 2016.

2003

In 2003 werd de capaciteit van het rust- en verzorgingstehuis uitgebreid van 116 naar 124 woongelegenheden.

2002

In 2002 werd het dagverzorgingscentrum De Regenboog opgestart. Dit centrum werd inmiddels uitgebreid om te kunnen instaan voor de zorg van maximaal 30 gebruikers.

2000

In 2000 werd de capaciteit van het rust- en verzorgingstehuis verhoogd naar 116 woongelegenheden en werd op de benedenverdieping een aangepaste wooneenheid geopend (De Zonnewijzer) voor ouderen met dementie. Tevens werd de erkenning verkregen voor het centrum voor kortverblijf met vier eenheden. 2000 was ook het jaar waarin de zusters van de lokale kloostergemeenschap, na 92 jaar dienstbaarheid, terugkeerde naar Kortrijk om te genieten van een welverdiende rust. Intussen kreeg de vzw de naam Woon- en Zorgcentrum St.-Jozef en werd de dienstverlening verder uitgebreid.

1993

In 1993 werden de serviceflats Ter Haeghe, met een capaciteit van 37 wooneenheden voor zelfstandig wonende ouderen, in gebruik genomen.

1988

In 1988 werd de raad van bestuur uitgebreid met leken-bestuurders en werd dhr. Willy Dewaele aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur. In datzelfde jaar werd dhr. Frank Declerck aangesteld als algemeen directeur, in opvolging van zuster Theresia. Ondertussen was de residentiële ouderenzorg in een ware stroomversnelling terechtgekomen met een nieuwe oriëntatie.

1984

In 1984 werd de bouw gestart van een volledig nieuw rust- en verzorgingstehuis voor 102 - voornamelijk zorgbehoevende - bewoners. In 1986 werd het oude rusthuiscomplex afgebroken. Het nieuwe complex werd in gebruik genomen in 1989.

1960

In 1960 werd de oude boerderij gesloopt en startte de bouw van een vleugel met drie bouwlagen die woonst moest bieden aan 50 valide bejaarden. Moeder Valentine werd opgevolgd door zuster Veronica (Maria Huysentruyt). Vanaf 1977 werd zuster Theresia (Rachel Vanneste) aangesteld als directrice van het bejaardentehuis dat ze leidde tot 1988.

1934

Vanaf 1934 nam zuster Seraphina (Pharaïlde Huyghe) de leiding voor een periode van 11 jaar. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden talloze vluchtelingen en soldaten opgevangen. Het klooster beschikte ook over een eigen boerderij waar koeien, varkens en kippen werden gefokt en groenten werden gekweekt. Na het overlijden van zuster Seraphina in 1945 werd de leiding waargenomen door zuster Valentina (Marie Deviaene) voor de duur van 22 jaar. In deze periode werd er opnieuw heel wat bijgebouwd. Op een bepaald moment verbleven er circa 250 bewoners.

1910

Op 2 mei 1910 werd de eerste patiënt opgenomen. Eind 1911 waren er al 112 bewoners. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden er zelfs jonge patiënten opgenomen, waaronder heel wat kinderen met schurft. De eerste overste van het klooster was zuster Theresia (Octavie Vanneste) die de voorziening met stevige hand leidde. In november 1921 werd ze aangesteld werd als algemeen overste. Tijdens de periode van 1921 tot 1934 werd zij opgevolgd door zuster Antonia (Hélène Deruck) en moeder Sabina (Elodie Terryn). Tijdens deze jaren werd er behoorlijk wat bijgebouwd.

1908

In 1908 werd het bejaardentehuis/hospitaal ingewijd in aanwezigheid van burgemeester Albert Peers de Nieuwburgh, algemeen directeur E.H. Christiaens en eerwaarde moeder Rosa, algemeen overste van de congregatie. Met dit initiatief wilde men verzorging bieden aan zware en ongeneeslijke zieken, waaronder patiënten met cholera en tyfus.

1906

Het bejaardentehuis van Oostkamp werd gesticht door eerwaarde heer Dambre, pastoor van de Sint-Pietersbandenkerk. In 1906 werd een overeenkomst gesloten tussen het lokale Bureel van Weldadigheid en de Zusters van de H. Familie te Kortrijk. De congregatie had overigens een goede faam inzake beheer van bejaardentehuizen en verzorging van zieken.

2021

Start bouwwerken masterplan 2025. Met het concept leef- en zorgdorp willen we niet enkel de nadruk leggen op een woonzorgcentrum. We willen een ontmoetingsplaats zijn voor alle bewoners alsook inwoners van de buurt. Ons woonerfconcept met verkeersarm plein en groenomgeving zorgen ervoor dat we gemakkelijk toegankelijk zijn. Er valt bij Sint-Jozef altijd iets te beleven. We bieden een ruim aanbod aan dienstverlening voor iedereen. Bij ons staat gastvrijheid centraal."
 

2020

Het WZC Sint-Jozef in Oostkamp en Ter Luchte in Ruddervoorde gaan een Publiek Private Samenwerking aan. WZC Ter Luchte wordt dan vzw Ter Luchte. De algemeen directeur is Frank Declerck, de woonzorgcoördinator is Hannelore Vervaeke. 

2016

In april 2016 namen de eerste bewoners in de assistentiewoningen Schoonhove hun intrek en verhuisde het bestaande dagverzorgingscentrum De Regenboog. In mei 2016 werd de tweede vleugel van Schoonhove in gebruik genomen, alsook het lokaal dienstencentrum De Stip. Een naam die naar het vroegere voetbalveld verwijst. De officiële opening van het nieuwe gebouw vond plaats op 30 september 2016.

2003

In 2003 werd de capaciteit van het rust- en verzorgingstehuis uitgebreid van 116 naar 124 woongelegenheden.

2002

In 2002 werd het dagverzorgingscentrum De Regenboog opgestart. Dit centrum werd inmiddels uitgebreid om te kunnen instaan voor de zorg van maximaal 30 gebruikers.

2000

In 2000 werd de capaciteit van het rust- en verzorgingstehuis verhoogd naar 116 woongelegenheden en werd op de benedenverdieping een aangepaste wooneenheid geopend (De Zonnewijzer) voor ouderen met dementie. Tevens werd de erkenning verkregen voor het centrum voor kortverblijf met vier eenheden.

2000 was ook het jaar waarin de zusters van de lokale kloostergemeenschap, na 92 jaar dienstbaarheid, terugkeerde naar Kortrijk om te genieten van een welverdiende rust.

Intussen kreeg de vzw de naam Woon- en Zorgcentrum St.-Jozef en werd de dienstverlening verder uitgebreid.

1993

In 1993 werden de serviceflats Ter Haeghe, met een capaciteit van 37 wooneenheden voor zelfstandig wonende ouderen, in gebruik genomen.

1988

In 1988 werd de raad van bestuur uitgebreid met leken-bestuurders en werd dhr. Willy Dewaele aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur. In datzelfde jaar werd dhr. Frank Declerck aangesteld als algemeen directeur, in opvolging van zuster Theresia.

Ondertussen was de residentiële ouderenzorg in een ware stroomversnelling terechtgekomen met een nieuwe oriëntatie.

1984

In 1984 werd de bouw gestart van een volledig nieuw rust- en verzorgingstehuis voor 102 - voornamelijk zorgbehoevende - bewoners. In 1986 werd het oude rusthuiscomplex afgebroken. Het nieuwe complex werd in gebruik genomen in 1989.

1960

In 1960 werd de oude boerderij gesloopt en startte de bouw van een vleugel met drie bouwlagen die woonst moest bieden aan 50 valide bejaarden. Moeder Valentine werd opgevolgd door zuster Veronica (Maria Huysentruyt). Vanaf 1977 werd zuster Theresia (Rachel Vanneste) aangesteld als directrice van het bejaardentehuis dat ze leidde tot 1988.

1934

Vanaf 1934 nam zuster Seraphina (Pharaïlde Huyghe) de leiding voor een periode van 11 jaar. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden talloze vluchtelingen en soldaten opgevangen. Het klooster beschikte ook over een eigen boerderij waar koeien, varkens en kippen werden gefokt en groenten werden gekweekt.

Na het overlijden van zuster Seraphina in 1945 werd de leiding waargenomen door zuster Valentina (Marie Deviaene) voor de duur van 22 jaar. In deze periode werd er opnieuw heel wat bijgebouwd. Op een bepaald moment verbleven er circa 250 bewoners.

1910

Op 2 mei 1910 werd de eerste patiënt opgenomen. Eind 1911 waren er al 112 bewoners. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden er zelfs jonge patiënten opgenomen, waaronder heel wat kinderen met schurft.

De eerste overste van het klooster was zuster Theresia (Octavie Vanneste) die de voorziening met stevige hand leidde. In november 1921 werd ze aangesteld werd als algemeen overste. Tijdens de periode van 1921 tot 1934 werd zij opgevolgd door zuster Antonia (Hélène Deruck) en moeder Sabina (Elodie Terryn). Tijdens deze jaren werd er behoorlijk wat bijgebouwd.

1908

In 1908 werd het bejaardentehuis/hospitaal ingewijd in aanwezigheid van burgemeester Albert Peers de Nieuwburgh, algemeen directeur E.H. Christiaens en eerwaarde moeder Rosa, algemeen overste van de congregatie.

Met dit initiatief wilde men verzorging bieden aan zware en ongeneeslijke zieken, waaronder patiënten met cholera en tyfus.

1906

Het bejaardentehuis van Oostkamp werd gesticht door eerwaarde heer Dambre, pastoor van de Sint-Pietersbandenkerk.

In 1906 werd een overeenkomst gesloten tussen het lokale Bureel van Weldadigheid en de Zusters van de H. Familie te Kortrijk.

De congregatie had overigens een goede faam inzake beheer van bejaardentehuizen en verzorging van zieken.

opening 2e hoorcentrum te oostkamp - mei 2024

  31/05/2024

lees meer

2 853 euro voor de ontmoetingshuizen

  30/04/2024

lees meer

Kalender

3 mei

modeverkoop sarah

bekijk meer

16 mei

ontbijtbuffet mei

bekijk meer

Nieuws

Opening 2e hoorcentrum te Oostkamp - mei 2024

lees meer

2 853 euro voor de ontmoetingshuizen

lees meer

Kalender

3 mei

Modeverkoop Sarah

Bekijk meer

16 mei

Ontbijtbuffet mei

Bekijk meer